Lagar för hundägare!


 

När man blir hundägare så innebär det stort ansvar, inte bara för hunden men även mot omgivningen. Eller i samhället över lag, det kan till och med skilja sig mellan kommun till kommun.

Några av de lagar man bör känna till som hundägare är: djurskyddslagen, lagen om tillsyn av hund plus de kommunala reglerna som finns i kommunens ordningsstadgar och där står vilka skyldigheter och vilket ansvar man har som hundägare just i den kommunen man bor i.

Som hundägare har man ett så kallat strikt hundägaransvar, som betyder att man som ägare måste ta ansvar för att vad hunden hittar på och skadar. Det kan vara allt från att plocka upp efter att hunden har uträttat sina behov till att om hunden har råkat bita någon.

Tar man tillsynslagen så innebär den att det gäller att inte hunden skäller i onödan eller jagar någon som cyklar och så vidare. Eller att inte ägaren sköter och tar hand om sin hund som den ska.

Att inte hunden är lös inom vissa områden eller vissa tider på året med mera.

För att läsa mer om detta gå in på Svenska Kennelklubben hemsida.