Hundar i tjänsten


Hundar är inte bara människans bästa vän, och sällskap. De kan också användas i arbete och tjänst. Hundar har länge varit i tjänst inom polisen och tullen. Gemensamt för hundar inom dessa yrken är att de använder sin känsliga nos för att hitta otillåtna saker och substanser. Polisen kan även använda hunden till hjälp för att gripa eller fånga brottslingar och misstänkta. Även bevakningsbolag har länge använt hundar för att vakta olika objekt. Hunden är mycket effektiv för att skrämma bort tjuvar och andra obehöriga från ställen där de inte ska vara. Hundar har nu också börjat användas på flera andra ställen.

Hunden som arbetare

Polishundar är mycket vanliga i dagens samhälle, såväl i Sverige som utomlands. Det finns de som menar att straff måste lindras på grund av att den misstänkte bets av polishund, men allt som oftast får den misstänkte ingen strafflindring på grund av detta. En polishund kan användas både för att hitta saker och människor. De kan även användas för att söka efter avlidna. Med hjälp av en polishunds mycket känsliga nos kan man hitta droger, sprängmedel och brännbara vätskor. En människas näsa kan ofta inte känna dofter efter detta om inte stora mängder använts, men hunden kan lätt hitta dem och signalera till sin förare. En polishund kan även fånga och hålla en misstänkt på plats till dess att föraren eller andra poliser hinner ifatt och kan gripa den misstänkte.

Viktigt att ha rätt utrustning

Om man vill träna med sin hund, och kanske använda den i tjänst som något är det viktigt att ha rätt utrustning. Ska man öva sök efter människor med hunden är det bra att ha en eller flera medhjälpare som kan gömma sig, och som hunden sedan ska leta reda på. För att hålla kontakten med sina medhjälpare kan man ropa till dem. Det är dock mer effektivt att hyra komradio som tål både vatten, smuts och tuff hantering. Man kan också köpa dessa, om man planerar att träna ofta och mycket. Vill man träna livräddning, är det bra att införskaffa en sele eller reflexväst, eventuellt med handtag. Handtagen är extra viktiga om hunden ska bli en livräddningshund i vatten, då den nödställde lätt kan ta tag i handtagen. Om man vill träna hunden att söka efter olika saker, behöver man självklart prover på de saker man vill lära hunden att spåra.