Motion


 

Det kan vara svårt att veta hur mycket en hund kräver i motion och framför allt skiljer det mellan hund till hund. Samtidigt som det har betydelse på vilken ras det är dessutom. När hunden är valp så får man ta det lite lugnt i början för att sedan utöka motionen mer.

I början så räcker det att man leker och inte går för långa promenader. Sedan kan man motionera sin hund på olika sätt.

Under sina promenader kan man låta hunden använda sin hjärna också genom att låta den leta och spåra efter saker eller rent av träna lydnad med mera.

Motionsformer

Det hänger mycket på vad ägaren har för intresse och vad man vill lära sin hund. Men det beror också på hundras, ålder och hälsa, så det gäller att anpassa motionsformerna efter detta. Det kan vara allt från att promenera i fjällen till att spåra hemma i trädgården.

Kosten

Det gäller att balansera kosten och motionen. Ju mer dålig mat hunden äter ju sämre mår den. Men det är alltid hundägarens ansvar att se till att hunden rör sig tillräckligt!

För att läsa mer om detta gå in på Svenska Kennelklubben hemsida.